OENIT

trainingen

up-to-speed met Playwright​

DISCLAIMER

Oenit Trainingen & Consultancy is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stel ik jouw reactie bijzonder op prijs.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Dat betekent onder andere dat je, voordat je iets wil publiceren, onze toestemming vraagt door het sturen van een e-mail met het fragment tekst, het fotomateriaal of ander materiaal op deze website. Alleen bij positief bericht van Oenit Trainingen kun je het vervolgens publiceren.

Het intellectueel eigendom berust bij Oenit Trainingen & Consultancy.