OENIT

trainingen

up-to-speed met Playwright​

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van het bedrijf Oenit Trainingen & Consultancy.

Oenit Trainingen & Consultancy is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en we verwerken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

In deze verklaring lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Oenit Trainingen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Gegevens verzamelen
We vragen om jouw gegevens als je je aanmeldt voor een van onze trainingen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Factuuradres met straat, huisnummer, postcode en plaats
– KvK-nummer

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en bedrijfsgegevens die jij invult bij een formulier voor inschrijving van een training, wordt gebruikt om een factuur te maken. Omdat je klant geworden bent slaan we deze gegevens op in ons CRM-systeem.
Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als je diensten van ons afneemt. We verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze websites. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van desbetreffende applicatie.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Iedereen die voor ons werkzaamheden verricht, is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen.
Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. De gegenereerde informatie door het cookie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Oenit Trainingen & Consultancy. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help- functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze websites gebruiken. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie , waarmee we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van je klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om ons te contacteren en/of te volgen via social media. Van het social media-kanaal LinkedIn hebben wij de button geplaatst. Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links
Op onze websites vind je links naar externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons CRM-systeem van onze klanten bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek sturen.
Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via contact@oenit-trainingen.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen:

Oenit Trainingen & Consultancy

Trechterbeker 14
7722ZD Dalfsen
Telefoon: +31 (0) 615057139
E-mail: contact@oenit-trainingen.nl
www.oenit-trainingen.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 maart 2023.